Istoric

 

Dupa anul 1989, disciplinele cu caracter financiar si monetar – bancar apartineau unei singure catedre având titulatura de Catedra de Finante – Banci pâna în anul 1991 si cea de Catedra de Finante – Moneda din anul 1991 pâna în anul 1996. În aceasta perioada, 1990 – 1996, conducerea Catedrei a fost asigurata de catre Prof.univ.dr. Nicolae Dardac.

Catedra de Moneda din cadrul Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori a Academiei de Studii Economice Bucuresti s-a infiintat în anul 1996 în urma divizarii Catedrei de Finante – Moneda în Catedra de Finante si în Catedra de Moneda. În perioada 1996 – 2000, conducerea Catedrei a fost asigurata de catre Prof.univ.dr. Cezar Basno , iar în perioada 2000 – 2008, ea a fost asigurata de catre Prof.univ.dr. Gabriela Anghelache.

Colectivul Departamentului s-a preocupat de restructurarea planurilor de învatamânt, existând la momentul respectiv necesitatea adaptarii la noile cerinte ale economiei de piata. Au fost introduse noi discipline cum ar fi: Piete de capital si burse de valori, Management bancar, Modelarea deciziilor financiar monetare, Inginerie financiara sau Teorii si politici monetare. Tot în aceasta perioada a fost creata si a functionat Scoala Doctorala de Finante-Banci condusa de catre Prof.univ.dr. Moisa Altar.

Datorita adoptarii Conventiei de la Bologna, în anul universitar 2005 – 2006 s-a produs ultima restructurare a planurilor de învatamânt la nivelul ciclului de licenta si s-au introdus noi planuri de invatamânt la nivelul ciclului de master de aprofundare începând cu anul universitar 2008 – 2009.

Din anul 2008, conducerea Departamentului Moneda si Banci este asigurata de catre Prof.univ.dr. Bogdan Negrea. În cadrul Departamentului functioneaza Biroul Departamentului format din Prof. univ. dr. Bogdan Negrea, Lect. univ. dr. Alina Grigore Sima, Asist. univ. dr. Bogdan Dumitrescu.